Sukienthethao.vn

Hồ sơ đội bóng: MINH CHÂU

MINH CHÂU

Hệ thống quản lý giải đấu chuyên nghiệp

Thống kê chung

11
Thành viên
1
Giải đấu đã tham gia
3
Trận đấu
7
Bàn thắng
2.3
Bàn thắng/Trận
2
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ

Danh sách ban huấn luyện/cầu thủ

Tháng 12 20 1990
NGUYỄN NGHĨA ĐẠT
1 giải đấu đã tham dự
Tháng 01 31 2000
NGUYỄN NGHĨA ANH KIỆT
1 giải đấu đã tham dự
Tháng 06 15 1986
CAO THANH TÙNG

CAO THANH TÙNG

Cầu thủ

1 giải đấu đã tham dự
Tháng 09 14 2001
ĐẶNG VĂN QUYỀN
1 giải đấu đã tham dự
Tháng 09 09 2001
LƯƠNG QUỐC NGUYÊN
1 giải đấu đã tham dự
Tháng 09 05 1995
TIẾN ĐẠT

TIẾN ĐẠT

Cầu thủ

1 giải đấu đã tham dự
Tháng 04 07 1987
CAO CỰ YÊN

CAO CỰ YÊN

Cầu thủ

1 giải đấu đã tham dự
Tháng 11 24 1986
LƯU ĐÌNH SÁNG

LƯU ĐÌNH SÁNG

Cầu thủ

1 giải đấu đã tham dự
Tháng 09 07 2000
TẠ ANH TUẤN

TẠ ANH TUẤN

Cầu thủ

1 giải đấu đã tham dự
Tháng 08 26 1993
ĐẶNG VĂN THỌ

ĐẶNG VĂN THỌ

Cầu thủ

1 giải đấu đã tham dự
Tháng 05 20 1996
NGUYỄN VĂN TÝ

NGUYỄN VĂN TÝ

Cầu thủ

1 giải đấu đã tham dự

Trận đấu đã tham dự

MINH CHÂUMINH CHÂU
1 - 2
8ebe4d92901a6d44340b1.jpgLQ NGỌC BÍCH VẠN
MINH CHÂUMINH CHÂU
4 - 0
8f5e6a73b7fb4aa513ea.jpgK53 NXO
MINH CHÂUMINH CHÂU
2 - 2
700eb7256aad97f3cebc.jpgDIỄN THÀNH

Giải đấu đã tham gia