Lịch thi đấu

# Ngày thi đấu Giờ thi đấu Cặp đấu Giải đấu Sân đấu Vòng đấu Tỷ số
1 08/12/2019 19:30 Phương An FC Techcare Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 8 - 3
2 08/12/2019 17:30 CEO CAMERA VT2000 Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 3 - 8
3 08/12/2019 16:30 QMCOM FC Vinh Nguyễn FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 0 - 6
4 08/12/2019 15:30 KT Máy Văn Phòng FC Đại Hưng Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 4 - 5
5 05/12/2019 19:30 Techcare VT2000 Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 0 - 12
6 05/12/2019 18:30 Phương An FC Vinh Nguyễn FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 4 - 1
7 01/12/2019 17:30 CEO CAMERA Đại Hưng Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 5 - 1
8 01/12/2019 16:30 QMCOM FC PHAN QUANG FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 1 - 5
9 24/11/2019 19:30 VT2000 Vinh Nguyễn FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 5 - 8
10 24/11/2019 18:30 Techcare Đại Hưng Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 1 - 4
11 24/11/2019 17:30 Phương An FC PHAN QUANG FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 0 - 1
12 24/11/2019 16:30 CEO CAMERA KT Máy Văn Phòng FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 2 - 1
13 17/11/2019 19:30 Vinh Nguyễn FC Đại Hưng Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 4 - 3
14 17/11/2019 18:30 VT2000 PHAN QUANG FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 1 - 3
15 17/11/2019 17:30 Techcare KT Máy Văn Phòng FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 2 - 3
16 17/11/2019 16:30 Phương An FC QMCOM FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 2 - 4
17 15/11/2019 19:30 Đại Hưng PHAN QUANG FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 2 - 3
18 15/11/2019 17:30 Techcare CEO CAMERA Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 2 - 6
19 14/11/2019 18:30 Vinh Nguyễn FC KT Máy Văn Phòng FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 4 - 0
20 14/11/2019 17:30 VT2000 QMCOM FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 0 - 2