Sukienthethao.vn

Tìm kiếm lịch thi đấu và kết quả

Lịch thi đấu và kết quả

# Ngày thi đấu Giờ thi đấu Cặp đấu Giải đấu Sân đấu Vòng đấu Tỷ số
1 26/12/2020 16:30 An Nhơn FC FC PHÙ MỸ Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Chung kết 0 - 0
2 26/12/2020 15:30 CGN TUY PHƯỚC FC HOÀI NHƠN 2 FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Tranh hạng 3 0 - 0
3 25/12/2020 20:30 CGN TUY PHƯỚC FC FC PHÙ MỸ Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bán kết 2 - 4
4 25/12/2020 19:30 An Nhơn FC HOÀI NHƠN 2 FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bán kết 4 - 3
5 23/12/2020 20:30 An Nhơn FC TUY PHƯỚC FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 4 - 0
6 23/12/2020 20:30 CGN TUY PHƯỚC FC HOÀI NHƠN 2 FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 3 - 2
7 23/12/2020 19:30 FC PHÙ MỸ Đội Tây Sơn FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 6 - 1
8 23/12/2020 19:30 Lão Tướng FC Vân Canh FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 3 - 2
9 22/12/2020 20:30 Vân Canh FC HOÀI NHƠN 2 FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 3 - 0
10 22/12/2020 19:30 Đội Tây Sơn FC TUY PHƯỚC FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 4 - 1
11 22/12/2020 18:30 Lão Tướng FC PHÙ CÁT FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 0 - 2
12 22/12/2020 18:30 FC PHÙ MỸ HOÀI NHƠN 1 FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 1 - 3
13 21/12/2020 19:30 CGN TUY PHƯỚC FC Lão Tướng FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 6 - 0
14 21/12/2020 19:30 HOÀI NHƠN 1 FC Đội Tây Sơn FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 5 - 3
15 21/12/2020 18:30 An Nhơn FC FC PHÙ MỸ Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 0 - 3
16 21/12/2020 18:30 PHÙ CÁT FC Vân Canh FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 7 - 1
17 20/12/2020 19:30 CGN TUY PHƯỚC FC PHÙ CÁT FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 7 - 2
18 20/12/2020 19:30 An Nhơn FC HOÀI NHƠN 1 FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 5 - 0
19 20/12/2020 18:30 Lão Tướng FC HOÀI NHƠN 2 FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 3 - 4
20 20/12/2020 18:30 FC PHÙ MỸ TUY PHƯỚC FC Giải bóng đá hội đồng hương bình định tại Đà Nẵng lần thứ V năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 4 - 1

Khám phá sân đấu