Sukienthethao.vn

Tìm kiếm lịch thi đấu và kết quả

Lịch thi đấu và kết quả

# Ngày thi đấu Giờ thi đấu Cặp đấu Giải đấu Sân đấu Vòng đấu Tỷ số
1 09/07/2020 20:30 DIỄN CHÂU 5 NXO GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH DIỄN CHÂU TẠI ĐÀ NẴNG LẦN 1 NĂM 2020 CUP SỰ CHUYÊN Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 0 - 0
2 09/07/2020 20:30 LÃO TƯỚNG DIỄN CHÂU 4 GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH DIỄN CHÂU TẠI ĐÀ NẴNG LẦN 1 NĂM 2020 CUP SỰ CHUYÊN Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 0 - 0
3 09/07/2020 20:30 18QT4 ( Nữ ) 18KH2 ( Nữ ) GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NAM - NỮ KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH NĂM 2020 Vòng bán kết 0 - 0
4 09/07/2020 20:30 CLB DATEC NỮ 18KH1( Nữ ) GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NAM - NỮ KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH NĂM 2020 Vòng bán kết 1 - 1
5 09/07/2020 20:30 19NH + 19KH 19QT3_DAU Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng tứ kết 5 - 2
6 09/07/2020 20:30 CLB VSEATEAM 19QT1 Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng tứ kết 6 - 3
7 09/07/2020 19:30 18QT1 18QT3 Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng tứ kết 1 - 4
8 09/07/2020 19:30 CLB DATEC 18QT4 + 18NH Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng tứ kết 2 - 1
9 09/07/2020 19:30 MINH CHÂU LQ NGỌC BÍCH VẠN GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH DIỄN CHÂU TẠI ĐÀ NẴNG LẦN 1 NĂM 2020 CUP SỰ CHUYÊN Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 0 - 0
10 09/07/2020 19:30 K53 NXO DIỄN THÀNH GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH DIỄN CHÂU TẠI ĐÀ NẴNG LẦN 1 NĂM 2020 CUP SỰ CHUYÊN Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 0 - 0
11 08/07/2020 20:30 BẮC DIỄN CHÂU DIỄN CHÂU 4 GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH DIỄN CHÂU TẠI ĐÀ NẴNG LẦN 1 NĂM 2020 CUP SỰ CHUYÊN Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 2 - 2
12 08/07/2020 20:30 19DL3 CLB VSEATEAM Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 1 - 2
13 08/07/2020 20:30 18QT4 + 18NH 19QT4 Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 4 - 0
14 08/07/2020 20:30 LE MON (19KH ) CLB DATEC NỮ GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NAM - NỮ KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH NĂM 2020 Vòng bảng 1 - 3
15 08/07/2020 19:30 NXO LÃO TƯỚNG GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH DIỄN CHÂU TẠI ĐÀ NẴNG LẦN 1 NĂM 2020 CUP SỰ CHUYÊN Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 2 - 2
16 08/07/2020 19:30 19QT4 ( Nữ ) 18KH1( Nữ ) GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NAM - NỮ KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH NĂM 2020 Vòng bảng 1 - 3
17 08/07/2020 19:30 OUR BOYS 19QT2 19QT3_DAU Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 3 - 2
18 08/07/2020 19:30 19DL2 19NH + 19KH Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 2 - 9
19 07/07/2020 20:30 19QT4 19QT1 Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 0 - 2
20 07/07/2020 20:30 CLB VSEATEAM CLB DATEC Giải bóng đá sinh viên Nam - Nữ khoa Kinh Tế & Du Lịch năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 3 - 1

Khám phá sân đấu