Sukienthethao.vn

Tìm kiếm lịch thi đấu và kết quả

Lịch thi đấu và kết quả

# Ngày thi đấu Giờ thi đấu Cặp đấu Giải đấu Sân đấu Vòng đấu Tỷ số
1 28/11/2022 18:30 FC ĐỨC SUNG FC AN MỸ HƯNG GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 20 - 31
2 28/11/2022 17:30 FC PHƯỚC LỘC FC NEW STAR GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 13 - 6
3 27/11/2022 18:30 FC THANH XUÂN FC FAIR PLAY GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 10 - 4
4 27/11/2022 17:30 FC TỨ QUÝ FC THANH AN GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 2 - 6
5 25/11/2022 18:30 FC AN MỸ HƯNG FC NEW STAR GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 1 - 7
6 25/11/2022 17:30 FC PHƯỚC LỘC FC ĐỨC SUNG GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 4 - 3
7 24/11/2022 18:30 FC FAIR PLAY FC THANH AN GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 3 - 6
8 24/11/2022 17:30 FC TỨ QUÝ FC THANH XUÂN GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 7 - 5
9 22/11/2022 18:30 FC ĐỨC SUNG FC NEW STAR GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 1 - 8
10 22/11/2022 17:30 FC PHƯỚC LỘC FC AN MỸ HƯNG GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 8 - 3
11 21/11/2022 18:30 FC THANH XUÂN FC THANH AN GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 6 - 3
12 21/11/2022 17:30 FC TỨ QUÝ FC FAIR PLAY GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022 Vòng bảng 4 - 4
13 30/10/2022 18:00 U35 LỘC THUỶ U35 TÂM AN GIẢI BÓNG ĐÁ O35 CHÂN MÂY MỞ RỘNG LẦN THỨ I - NĂM 2022 Vòng bảng 6 - 6
14 30/10/2022 17:00 U35 LỘC TIẾN U 35 CẦU HAI GIẢI BÓNG ĐÁ O35 CHÂN MÂY MỞ RỘNG LẦN THỨ I - NĂM 2022 Vòng bảng 2 - 4
15 29/10/2022 17:00 U35 PHƯỚC LỘC U35 HUẾ PP GIẢI BÓNG ĐÁ O35 CHÂN MÂY MỞ RỘNG LẦN THỨ I - NĂM 2022 Vòng bảng 4 - 2
16 28/10/2022 18:00 U35 LỘC TIẾN U35 TÂM AN GIẢI BÓNG ĐÁ O35 CHÂN MÂY MỞ RỘNG LẦN THỨ I - NĂM 2022 Vòng bảng 1 - 3
17 28/10/2022 17:00 U 35 CẦU HAI U35 LỘC THUỶ GIẢI BÓNG ĐÁ O35 CHÂN MÂY MỞ RỘNG LẦN THỨ I - NĂM 2022 Vòng bảng 9 - 4
18 27/10/2022 17:00 U35 LỘC VĨNH U35 HUẾ PP GIẢI BÓNG ĐÁ O35 CHÂN MÂY MỞ RỘNG LẦN THỨ I - NĂM 2022 Vòng bảng 2 - 2
19 25/10/2022 17:00 U 35 CẦU HAI U35 TÂM AN GIẢI BÓNG ĐÁ O35 CHÂN MÂY MỞ RỘNG LẦN THỨ I - NĂM 2022 Vòng bảng 2 - 8
20 24/10/2022 18:00 U35 LỘC VĨNH U35 PHƯỚC LỘC GIẢI BÓNG ĐÁ O35 CHÂN MÂY MỞ RỘNG LẦN THỨ I - NĂM 2022 Vòng bảng 3 - 0

Khám phá sân đấu