Sukienthethao.vn

Tìm kiếm lịch thi đấu và kết quả

Lịch thi đấu và kết quả

# Ngày thi đấu Giờ thi đấu Cặp đấu Giải đấu Sân đấu Vòng đấu Tỷ số
1 17/10/2020 17:00 RETURN DAY FC KEY NEST FC Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Chung kết 0 - 0
2 15/10/2020 19:30 KEY NEST FC RETURN DAY PLUS Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bán kết 1 - 1
3 15/10/2020 18:30 RETURN DAY FC ĐG TOP Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bán kết 0 - 0
4 13/10/2020 19:30 HHT 04-08 RETURN DAY PLUS Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng 1/8 0 - 1
5 13/10/2020 19:30 KEY NEST FC FC 98 HHT Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng 1/8 4 - 0
6 13/10/2020 18:30 ĐG TOP A3 PLUS Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng 1/8 3 - 0
7 13/10/2020 18:30 96-99 FC RETURN DAY FC Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng 1/8 2 - 4
8 05/10/2020 20:30 DIVINE FC HHT 04-08 Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 1 - 3
9 05/10/2020 20:30 ĐG TOP RETURN DAY PLUS Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 4 - 0
10 05/10/2020 20:30 ĐẠI THÀNH LẬP FC FC 08 -11 Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 2 - 4
11 05/10/2020 20:30 ĐG 2016-2019 A3 PLUS Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 1 - 1
12 05/10/2020 19:30 A6 PLUS A4 FRIENDS Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 0 - 2
13 05/10/2020 19:30 KEY NEST FC RETURN DAY FC Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 7 - 1
14 05/10/2020 19:30 82 FC- HHT FC 98 HHT Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 0 - 1
15 05/10/2020 19:30 96-99 FC BROTHERS FC Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 3 - 4
16 03/10/2020 19:30 FC 98 HHT BROTHERS FC Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 1 - 0
17 03/10/2020 19:30 A4 FRIENDS RETURN DAY FC Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 1 - 4
18 03/10/2020 19:30 FC 08 -11 RETURN DAY PLUS Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 1 - 3
19 03/10/2020 19:30 HHT 04-08 A3 PLUS Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 1 - 1
20 03/10/2020 18:30 96-99 FC 82 FC- HHT Giải bóng đá truyền thống cựu học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám lần thứ 2 năm 2020 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bảng 2 - 1

Khám phá sân đấu