FC ĐỨC SUNG - FC AN MỸ HƯNG

Thông tin trận đấu

Vòng bảng
20 - 31
28/11/2022
18:30

GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC CLB VÙNG VEN BIỂN - TRANH CÚP NHÀ HÀNG CỤC GẠCH NĂM 2022

Thống kê trận đấu

51
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ

Cầu thủ ghi bàn

Phút Cầu thủ Đội bóng
2 Quang Tèo FC ĐỨC SUNG
4 Đức Nam FC ĐỨC SUNG
6 Ngọc Tuấn FC ĐỨC SUNG
8 Ngọc Tuấn FC ĐỨC SUNG
8 Ngọc Tuấn FC ĐỨC SUNG
10 Ngọc Tuấn FC ĐỨC SUNG
14 Ngọc Tuấn FC ĐỨC SUNG
16 Ngọc Tuấn FC ĐỨC SUNG
20 Hoàng Quốc FC ĐỨC SUNG
24 Hoàng Quốc FC ĐỨC SUNG
27 Hoàng Quốc FC ĐỨC SUNG
27 Hoàng Quốc FC ĐỨC SUNG
29 Hoàng Quốc FC ĐỨC SUNG
31 Hoàng Quốc FC ĐỨC SUNG
35 Hoàng Quốc FC ĐỨC SUNG
40 Hoàng Quốc FC ĐỨC SUNG
55 Vân Đính FC ĐỨC SUNG
56 Vân Đính FC ĐỨC SUNG
58 Vân Đính FC ĐỨC SUNG
60 Nguyễn Mẫn FC ĐỨC SUNG
2 Tấn Tựu FC AN MỸ HƯNG
4 Trần Văn Thi FC AN MỸ HƯNG
6 Lương Ngọc Quý FC AN MỸ HƯNG
9 Lương Ngọc Quý FC AN MỸ HƯNG
12 Văn Chương FC AN MỸ HƯNG
16 Văn Chương FC AN MỸ HƯNG
18 Ngọc Chiến FC AN MỸ HƯNG
19 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
21 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
23 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
25 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
27 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
29 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
31 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
33 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
35 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
37 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
39 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
40 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
43 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
45 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
46 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
48 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
50 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
52 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
53 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
55 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
57 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
58 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
59 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG
60 Trần Đình Phú FC AN MỸ HƯNG

Danh sách thẻ phạt

Phút Cầu thủ Đội bóng Loại thẻ

Cầu thủ thi đấu

Đội bóng Cầu thủ Số áo
FC ĐỨC SUNG
Nguyễn Đức Sung 0
Nguyễn Xuân Trần Minh 0
Nhỏ Huỳnh 0
Quang Tèo 1
Đức Nam 3
Nguyễn Mẫn 5
Phan Trí 6
Cường Lê 8
Hoàng Quốc 10
Huỳnh Hiền 16
Văn Gia 19
Đoàn Huy 33
Ngọc Tuấn 37
Trương Tân 46
Vân Đính 57
Nguyễn Trường 79
Thanh Sang 88
Thành Quyết 999
FC AN MỸ HƯNG
Đoàn Tấn Vũ 1
Lương Ngọc Quý 99
Nhật Trung 13
Trần Văn Thi 19
Nguyễn Hướng 9
Trần Đình Phú 15
Tấn Tựu 22
Trương Ái Quốc 7
Võ Phong 6
Ngọc Chiến 18
Lâm Văn Hiếu 8
Trần Phước Sơn 14
Đặng Tố 4
Bùi Tuất 10
Văn Chương 3

Trận đấu khác

Ngư Mỹ Thạnh 05/09/2020
19:00
Mỹ Thạnh FC
Mỹ Thạnh FC 03/09/2020
19:00
Thủy Lập FC
Ngư Mỹ Thạnh 03/09/2020
18:00
Tam Giang FC
Ngư Mỹ Thạnh 01/09/2020
19:00
Thủy Lập FC
Mỹ Thạnh FC 01/09/2020
18:00
Tam Giang FC