Lịch thi đấu

# Ngày thi đấu Giờ thi đấu Cặp đấu Giải đấu Sân đấu Vòng đấu Tỷ số
1 20/10/2019 19:30 QMCOM FC CEO CAMERA Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 1 - 4
2 20/10/2019 18:30 KT Máy Văn Phòng FC Phương An FC Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 1 - 4
3 20/10/2019 17:30 PHAN QUANG FC Techcare Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 6 - 2
4 20/10/2019 16:30 ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 VT2000 Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng <br> tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) 1 - 3
5 13/10/2019 19:30 MEGA COMPUTER QMCOM FC Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 0 - 2
6 13/10/2019 18:30 IT Quảng Nam ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 2 - 2
7 13/10/2019 17:30 CEO CAMERA Phương An FC Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 5 - 4
8 13/10/2019 16:30 Techcare PHAN QUANG FC Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 1 - 3
9 09/10/2019 19:30 Vinh Nguyễn FC ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 0 - 7
10 09/10/2019 18:30 Viễn Thông Ngọc Luân PHAN QUANG FC Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 0 - 2
11 09/10/2019 17:30 Đình Dũng FC Phương An FC Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 1 - 3
12 09/10/2019 16:30 VT2000 QMCOM FC Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 3 - 3
13 06/10/2019 19:30 MEGA COMPUTER VT2000 Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 2 - 6
14 06/10/2019 18:30 CEO CAMERA Đình Dũng FC Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 3 - 6
15 06/10/2019 17:30 Techcare Viễn Thông Ngọc Luân Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 1 - 0
16 06/10/2019 16:30 IT Quảng Nam Vinh Nguyễn FC Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019 Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5) Vòng bảng 1 - 5
17 21/09/2019 16:00 Qui Nhơn FC AN NHƠN FC GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH BÌNH ĐỊNH TẠI ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV 2019 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Chung kết 0 - 0
18 21/09/2019 15:00 PHÙ MỸ FC TUY PHƯỚC FC GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH BÌNH ĐỊNH TẠI ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV 2019 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Tranh hạng 3 0 - 0
19 20/09/2019 20:30 TUY PHƯỚC FC AN NHƠN FC GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH BÌNH ĐỊNH TẠI ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV 2019 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bán kết 1 - 2
20 20/09/2019 19:30 Qui Nhơn FC PHÙ MỸ FC GIẢI BÓNG ĐÁ HĐH BÌNH ĐỊNH TẠI ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV 2019 Sân bóng đá Trưng Nữ Vương Vòng bán kết 1 - 1