Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5)

2019-03-28 11:40:32 | Lượt xem: 964

Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5)

Sân bóng Duy Tân Đà Nẵng nằm tại trên đường Duy Tân, phía trong Quân Khu 5. Sân Duy Tân nằm sát với Sân bóng Chuyên Việt.

Thông tin liên hệ

Người liên hệ Quang Hưng
Số điện thoại 05116555197
Email liên hệ
Địa chỉ 07 đường Duy Tân, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Thống kê

Giải đấu tổ chức 4 Vòng loại playoff Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019
Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng
tranh cup 365Sport lần 2 - 2019

Giải mùa hè
Giải bóng đá vô địch futsal các clb mạnh tp. Đà Nẵng năm 2020 tranh cup Lienvietpostbank
Trận đấu diễn ra 84 Gia Tín FC - Quang toàn FC
CMC Telecom - PHAN QUANG FC
THANH HƯƠNG LAPTOP - MINH KHOA FC
KT Máy Văn Phòng FC - Phương An FC
CEO CAMERA - QMCOM FC
Viễn Thông Ngọc Luân - Vinh Nguyễn FC
Đình Dũng FC - MEGA COMPUTER
Techcare - Vũ Hưng Laptop
Đình Dũng FC - Techcare
MEGA COMPUTER - Vũ Hưng Laptop
Gia Tín FC - CMC Telecom
Quang toàn FC - PHAN QUANG FC
THANH HƯƠNG LAPTOP - KT Máy Văn Phòng FC
MINH KHOA FC - Phương An FC
CEO CAMERA - Viễn Thông Ngọc Luân
QMCOM FC - Vinh Nguyễn FC
CEO CAMERA - Vinh Nguyễn FC
Viễn Thông Ngọc Luân - QMCOM FC
Đình Dũng FC - Vũ Hưng Laptop
Techcare - MEGA COMPUTER
THANH HƯƠNG LAPTOP - Phương An FC
Gia Tín FC - PHAN QUANG FC
CMC Telecom - Quang toàn FC
KT Máy Văn Phòng FC - MINH KHOA FC
IT Quảng Nam - Vinh Nguyễn FC
Techcare - Viễn Thông Ngọc Luân
CEO CAMERA - Đình Dũng FC
Đình Dũng FC - Phương An FC
Viễn Thông Ngọc Luân - PHAN QUANG FC
Vinh Nguyễn FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Techcare - PHAN QUANG FC
CEO CAMERA - Phương An FC
IT Quảng Nam - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
MEGA COMPUTER - VT2000
VT2000 - QMCOM FC
MEGA COMPUTER - QMCOM FC
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 - VT2000
PHAN QUANG FC - Techcare
KT Máy Văn Phòng FC - Phương An FC
QMCOM FC - CEO CAMERA
Vinh Nguyễn FC - Techcare
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 - Phương An FC
PHAN QUANG FC - CEO CAMERA
KT Máy Văn Phòng FC - QMCOM FC
VT2000 - Phương An FC
Vinh Nguyễn FC - CEO CAMERA
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 - QMCOM FC
PHAN QUANG FC - KT Máy Văn Phòng FC
Techcare - CEO CAMERA
VT2000 - QMCOM FC
Vinh Nguyễn FC - KT Máy Văn Phòng FC
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 - PHAN QUANG FC
Phương An FC - QMCOM FC
Techcare - KT Máy Văn Phòng FC
VT2000 - PHAN QUANG FC
Vinh Nguyễn FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
CEO CAMERA - KT Máy Văn Phòng FC
Phương An FC - PHAN QUANG FC
Techcare - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
VT2000 - Vinh Nguyễn FC
QMCOM FC - PHAN QUANG FC
CEO CAMERA - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Phương An FC - Vinh Nguyễn FC
Techcare - VT2000
KT Máy Văn Phòng FC - ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
QMCOM FC - Vinh Nguyễn FC
CEO CAMERA - VT2000
Phương An FC - Techcare
Lienvietpostbank FC - Anh Quyên FC
XeKo Sport FC - GLOBALINKS HÀ LAM FC
EURO HOUSE FC - HOÀNG THƯ FC
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC - DCAR_KHU KINH TẾ FC
EURO HOUSE FC - PHÚC GIA QUẢNG NAM FC
HOÀNG THƯ FC - DCAR_KHU KINH TẾ FC
Lienvietpostbank FC - XeKo Sport FC
Anh Quyên FC - GLOBALINKS HÀ LAM FC
Lienvietpostbank FC - GLOBALINKS HÀ LAM FC
EURO HOUSE FC - DCAR_KHU KINH TẾ FC
XeKo Sport FC - Anh Quyên FC
PHÚC GIA QUẢNG NAM FC - HOÀNG THƯ FC
Lienvietpostbank FC - EURO HOUSE FC
DCAR_KHU KINH TẾ FC - XeKo Sport FC
Lienvietpostbank FC - XeKo Sport FC
EURO HOUSE FC - DCAR_KHU KINH TẾ FC
Review Date
Reviewed Item
Sân bóng Duy Tân (Quân Khu 5)
Author Rating