CEO CAMERA - VT2000

Thông tin trận đấu

3 - 8
08/12/2019
17:30

Giải bóng đá IT League 7 Đà Nẵng tranh cup 365Sport lần 2 - 2019

Thống kê trận đấu

11
Bàn thắng
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ

Cầu thủ ghi bàn

Phút Cầu thủ Đội bóng
9 Nguyễn Văn Anh Tuấn CEO CAMERA
17 Nguyễn Văn Anh Tuấn CEO CAMERA
22 Huỳnh Đức Long Phi CEO CAMERA
3 Nguyễn Thanh Kiếm VT2000
15 Trần Nguyên Phát VT2000
19 Nguyễn Thanh Kiếm VT2000
26 Nguyễn Thanh Kiếm VT2000
35 Trần Nguyên Phát VT2000
36 Trần Nguyên Phát VT2000
45 Nguyễn Thanh Kiếm VT2000
50 Nguyễn Thanh Kiếm VT2000

Danh sách thẻ phạt

Phút Cầu thủ Đội bóng Loại thẻ

Cầu thủ thi đấu

Đội bóng Cầu thủ Số áo
CEO CAMERA
Nguyễn Thanh Sang 99
Đỗ Ngọc Huân 9
Lê Thế Cường 5
Nguyễn Văn Tuấn 36
Trịnh Thiên Quốc 8
Phạm Minh Phước 69
Trần Đình Hoàng Cường 12
Huỳnh Đức Long Phi 6
Nguyễn Trung Hậu 11
Nguyễn Phú Quyền 88
Nguyễn Đức Tùng 0
Ngô Bảo Long 7
Nguyễn Trương Tường Châu 13
Nguyễn Thanh Sang 99
Đỗ Ngọc Huân 9
Nguyễn Văn Tuấn 36
Lê Thế Cường 5
Phạm Minh Phước 69
Huỳnh Đức Long Phi 6
Nguyễn Trung Hậu 11
Nguyễn Phú Quyền 88
Nguyễn Đức Tùng 0
Ngô Bảo Long 7
Nguyễn Trương Tường Châu 13
Nguyễn Văn Anh Tuấn 21
Lê Ngọc Hiển 56
Trịnh Thiên Quốc 8
Nguyễn Đức Tùng 1
Hoàng Sơn Tùng 14
Nguyễn Thanh Sang 99
Đỗ Ngọc Huân 9
Nguyễn Trương Tường Châu 13
Phạm Minh Phước 69
Nguyễn Văn Anh Tuấn 21
Huỳnh Đức Long Phi 6
Lê Ngọc Hiển 56
Nguyễn Trung Hậu 11
Trịnh Thiên Quốc 8
Nguyễn Phú Quyền 88
Nguyễn Đức Tùng 0
Nguyễn Đức Tùng 1
Hoàng Sơn Tùng 14
Nguyễn Văn Tuấn 36
Lê Thế Cường 5
Ngô Bảo Long 7
VT2000
Nguyễn ngọc Vĩ 11
ngô tuấn anh 13
Phạm Văn Sơn 9
Đàm Thanh Vỹ 1
Nguyễn Thanh Kiếm 7
Nguyễn Lê bảo Đại 2
Nguyễn Văn phước 5
Hồ Tân 3
Nguyễn Hoang Duy 4
Lê Đưc Giang 6
Trần Phan Mạnh Hưng 20
Bùi Duy Nhuận 18
Lê Quốc Bảo 85
Lê Văn Hoan 99
Trần Nguyên Phát 15
Nguyễn Anh Tai 0
Bùi Viết Sang 0
TRần Văn Xít 8
Phan Châu Long 17
Nguyễn Anh Tai 0
Nguyễn ngọc Vĩ 11
TRần Văn Xít 8
Bùi Viết Sang 0
Phạm Văn Sơn 9
Trần Phan Mạnh Hưng 20
Bùi Duy Nhuận 18
Nguyễn Lê bảo Đại 2
Phan Châu Long 17
Lê Quốc Bảo 85
Nguyễn Văn phước 5
Lê Văn Hoan 99
Hồ Tân 3
ngô tuấn anh 13
Trần Nguyên Phát 15
Nguyễn Hoang Duy 4
Lê Đưc Giang 6
Đàm Thanh Vỹ 1
Nguyễn Thanh Kiếm 7

Trận đấu khác

Phương An FC 08/12/2019
19:30
Techcare
QMCOM FC 08/12/2019
16:30
Vinh Nguyễn FC
KT Máy Văn Phòng FC 08/12/2019
15:30
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Techcare 05/12/2019
19:30
VT2000
Phương An FC 05/12/2019
18:30
Vinh Nguyễn FC
CEO CAMERA 01/12/2019
17:30
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
QMCOM FC 01/12/2019
16:30
PHAN QUANG FC
VT2000 24/11/2019
19:30
Vinh Nguyễn FC
Techcare 24/11/2019
18:30
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
Phương An FC 24/11/2019
17:30
PHAN QUANG FC
CEO CAMERA 24/11/2019
16:30
KT Máy Văn Phòng FC
Vinh Nguyễn FC 17/11/2019
19:30
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7
VT2000 17/11/2019
18:30
PHAN QUANG FC
Techcare 17/11/2019
17:30
KT Máy Văn Phòng FC
Phương An FC 17/11/2019
16:30
QMCOM FC
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 15/11/2019
19:30
PHAN QUANG FC
Techcare 15/11/2019
17:30
CEO CAMERA
Vinh Nguyễn FC 14/11/2019
18:30
KT Máy Văn Phòng FC
VT2000 14/11/2019
17:30
QMCOM FC
PHAN QUANG FC 03/11/2019
19:30
KT Máy Văn Phòng FC
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 03/11/2019
18:30
QMCOM FC
Vinh Nguyễn FC 03/11/2019
17:30
CEO CAMERA
VT2000 03/11/2019
16:30
Phương An FC
KT Máy Văn Phòng FC 27/10/2019
19:30
QMCOM FC
PHAN QUANG FC 27/10/2019
18:30
CEO CAMERA
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 27/10/2019
17:30
Phương An FC
Vinh Nguyễn FC 27/10/2019
16:30
Techcare
QMCOM FC 20/10/2019
19:30
CEO CAMERA
KT Máy Văn Phòng FC 20/10/2019
18:30
Phương An FC
PHAN QUANG FC 20/10/2019
17:30
Techcare
ĐẠI HƯNG MOBILE - SÂN 7 20/10/2019
16:30
VT2000