Giải bóng đá CMC TELECOM CHAMPIONSHIP lần thứ III - năm 2019

Giải đấu cho phép các đội nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 30/08/2019 đến ngày 30/08/2019

Đã hết hạn đăng ký!

Hình thức Hai giai đoạn
Địa điểm Sân Trưng Nữ Vương
Người tạo Ngô Quang Hưng
Số đội 16
Số cầu thủ/đội 12
Ngày bắt đầu 06/09/2019
Ngày kết thúc 14/09/2019
Hạn đăng ký 30/08/2019
Sân đấu Sân bóng đá Trưng Nữ Vương
Tình trạng Đã xác nhận
Hết hạn đăng ký
Giải bóng đá<br> CMC TELECOM CHAMPIONSHIP lần thứ III - năm 2019

Giải bóng đá CMC TELECOM CHAMPIONSHIP lần thứ III - năm 2019 được tổ chức nhằm mục đích giao lưu giữa các cán bộ giáo viên giữa các Trường Cao Đẳng Đại Học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Điều lệ giải đấu

Chưa cập nhật

Hệ số ưu tiên

Hệ số ưu tiên khi 2 đội bằng điểm nhau
1 Điểm fair-play Điểm fair-play được tính dựa trên số đội có thẻ phạt ít hơn
(1 thẻ đỏ sẽ được tính 2 thẻ vàng)
2 Kết quả đối đầu Khi các đội bằng điểm, kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội sẽ được ưu tiên
3 Hiệu số bàn thắng/bại Khi các đội bằng điểm nhau, đội nào có hiệu số bàn thắng/bại cao hơn sẽ giành quyền đi tiếp
4 Tổng số bàn thắng Khi các đội bằng điểm và các hệ số khác đều bằng nhau, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ đi tiếp
5 Bốc thăm ngẫu nhiên Trường hợp các đội bóng bằng điểm, cùng với các hệ số khác đều bằng nhau sẽ phân định thắng thua bằng bốc thăm ngẫu nhiên

Đơn vị tài trợ

Đang cập nhật...

Review Date
Reviewed Item
Giải bóng đá CMC TELECOM CHAMPIONSHIP lần thứ III - năm 2019
Author Rating
CMC Telecom

CMC Telecom

30/08/2019

10 cầu thủ

CĐ CNTT HN VIỆT HÀN

CĐ CNTT HN VIỆT HÀN

30/08/2019

10 cầu thủ

QUỐC TẾ SKY LINE

QUỐC TẾ SKY LINE

30/08/2019

12 cầu thủ

CMC GLOBAL

CMC GLOBAL

30/08/2019

12 cầu thủ

ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐẠI HỌC DUY TÂN

30/08/2019

12 cầu thủ

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

30/08/2019

12 cầu thủ

CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

30/08/2019

11 cầu thủ

ĐẠI HỌC GREENWICH

ĐẠI HỌC GREENWICH

30/08/2019

12 cầu thủ

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

30/08/2019

12 cầu thủ

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG

30/08/2019

12 cầu thủ

 QUỐC TẾ ST.NICHOLAS

QUỐC TẾ ST.NICHOLAS

30/08/2019

12 cầu thủ

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

30/08/2019

12 cầu thủ

CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

30/08/2019

12 cầu thủ

ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT

ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT

30/08/2019

12 cầu thủ

KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

30/08/2019

12 cầu thủ

KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

06/09/2019
18:30
Vòng bảng
CMC Telecom

CMC Telecom

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

06/09/2019
18:30
Vòng bảng
ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐẠI HỌC DUY TÂN

06/09/2019
19:30
Vòng bảng
QUỐC TẾ SKY LINE

QUỐC TẾ SKY LINE

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

06/09/2019
19:30
Vòng bảng
CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

 QUỐC TẾ ST.NICHOLAS

QUỐC TẾ ST.NICHOLAS

06/09/2019
19:30
Vòng bảng
CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT

ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT

06/09/2019
19:30
Vòng bảng
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

ĐẠI HỌC GREENWICH

ĐẠI HỌC GREENWICH

06/09/2019
20:30
Vòng bảng
CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

CMC GLOBAL

CMC GLOBAL

06/09/2019
20:30
Vòng bảng
CĐ CNTT HN VIỆT HÀN

CĐ CNTT HN VIỆT HÀN

KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

07/09/2019
19:30
Vòng bảng
ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT

ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

07/09/2019
19:30
Vòng bảng
 QUỐC TẾ ST.NICHOLAS

QUỐC TẾ ST.NICHOLAS

ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐẠI HỌC DUY TÂN

07/09/2019
19:30
Vòng bảng
CMC GLOBAL

CMC GLOBAL

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

07/09/2019
19:30
Vòng bảng
ĐẠI HỌC GREENWICH

ĐẠI HỌC GREENWICH

QUỐC TẾ SKY LINE

QUỐC TẾ SKY LINE

07/09/2019
20:30
Vòng bảng
CĐ CNTT HN VIỆT HÀN

CĐ CNTT HN VIỆT HÀN

CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

07/09/2019
20:30
Vòng bảng
CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG

07/09/2019
20:30
Vòng bảng
CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

CMC Telecom

CMC Telecom

07/09/2019
20:30
Vòng bảng
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 QUỐC TẾ ST.NICHOLAS

QUỐC TẾ ST.NICHOLAS

08/09/2019
19:30
Vòng bảng
ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG

ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT

ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT

08/09/2019
19:30
Vòng bảng
CMC Telecom

CMC Telecom

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

08/09/2019
19:30
Vòng bảng
CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

08/09/2019
19:30
Vòng bảng
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

08/09/2019
20:30
Vòng bảng
CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐẠI HỌC DUY TÂN

08/09/2019
20:30
Vòng bảng
CĐ CNTT HN VIỆT HÀN

CĐ CNTT HN VIỆT HÀN

ĐẠI HỌC GREENWICH

ĐẠI HỌC GREENWICH

08/09/2019
20:30
Vòng bảng
CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

CMC GLOBAL

CMC GLOBAL

08/09/2019
20:30
Vòng bảng
QUỐC TẾ SKY LINE

QUỐC TẾ SKY LINE

CMC Telecom

CMC Telecom

10/09/2019
19:30
Vòng tứ kết
ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

10/09/2019
19:30
Vòng tứ kết
CMC GLOBAL

CMC GLOBAL

ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐẠI HỌC DUY TÂN

10/09/2019
20:30
Vòng tứ kết
CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG

10/09/2019
20:30
Vòng tứ kết
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CMC Telecom

CMC Telecom

12/09/2019
18:30
Vòng bán kết
CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

12/09/2019
19:30
Vòng bán kết
ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐẠI HỌC DUY TÂN

CMC Telecom

CMC Telecom

14/09/2019
15:30
Tranh hạng 3
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

14/09/2019
16:30
Chung kết
ĐẠI HỌC DUY TÂN

ĐẠI HỌC DUY TÂN

# Bảng A Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Thẻ vàng Thẻ đỏ Điểm
KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 3 0 2 1 7 8 -1 1 0 2
ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT 3 1 1 1 4 9 -5 4 0 4
CMC Telecom 3 1 2 0 5 3 2 1 0 5
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 3 1 1 1 13 9 4 0 0 4
# Bảng B Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Thẻ vàng Thẻ đỏ Điểm
ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 3 2 0 1 11 7 4 0 0 6
QUỐC TẾ ST.NICHOLAS 3 0 0 3 5 18 -13 0 0 0
ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG 3 1 0 2 7 6 1 0 0 3
CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 3 3 0 0 10 2 8 1 0 9
# Bảng C Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Thẻ vàng Thẻ đỏ Điểm
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 3 0 1 2 5 13 -8 0 0 1
ĐẠI HỌC GREENWICH 3 0 2 1 4 9 -5 1 0 2
CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3 1 1 1 4 7 -3 1 0 4
CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 3 3 0 0 20 4 16 0 0 9
# Bảng D Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Thẻ vàng Thẻ đỏ Điểm
ĐẠI HỌC DUY TÂN 3 3 0 0 13 8 5 1 0 9
CMC GLOBAL 3 2 0 1 12 7 5 2 0 6
QUỐC TẾ SKY LINE 3 1 0 2 6 9 -3 6 0 3
CĐ CNTT HN VIỆT HÀN 3 0 0 3 7 14 -7 1 0 0
# Ngày Giờ
Trận đấu Vòng Sân
1 06/09/2019 18:30 KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 2 - 2 CMC Telecom Vòng bảng Sân A
2 06/09/2019 18:30 ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 3 - 0 ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG Vòng bảng Sân B
3 06/09/2019 19:30 ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT 2 - 8 CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Vòng bảng Sân A
4 06/09/2019 19:30 ĐẠI HỌC DUY TÂN 3 - 2 QUỐC TẾ SKY LINE Vòng bảng Sân D
5 06/09/2019 19:30 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 2 - 3 CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG Vòng bảng Sân C
6 06/09/2019 19:30 QUỐC TẾ ST.NICHOLAS 1 - 4 CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG Vòng bảng Sân B
7 06/09/2019 20:30 CMC GLOBAL 5 - 2 CĐ CNTT HN VIỆT HÀN Vòng bảng Sân B
8 06/09/2019 20:30 ĐẠI HỌC GREENWICH 2 - 7 CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH Vòng bảng Sân A
9 07/09/2019 19:30 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 2 - 2 ĐẠI HỌC GREENWICH Vòng bảng Sân A
10 07/09/2019 19:30 ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 8 - 3 QUỐC TẾ ST.NICHOLAS Vòng bảng Sân D
11 07/09/2019 19:30 KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 1 - 2 ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT Vòng bảng Sân C
12 07/09/2019 19:30 ĐẠI HỌC DUY TÂN 5 - 3 CMC GLOBAL Vòng bảng Sân B
13 07/09/2019 20:30 ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG 1 - 2 CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG Vòng bảng Sân C
14 07/09/2019 20:30 CMC Telecom 3 - 1 CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Vòng bảng Sân D
15 07/09/2019 20:30 QUỐC TẾ SKY LINE 4 - 2 CĐ CNTT HN VIỆT HÀN Vòng bảng Sân B
16 07/09/2019 20:30 CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 1 - 5 CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH Vòng bảng Sân A
17 08/09/2019 19:30 KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 4 - 4 CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Vòng bảng Sân A
18 08/09/2019 19:30 ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 0 - 4 CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG Vòng bảng Sân B
19 08/09/2019 19:30 QUỐC TẾ ST.NICHOLAS 1 - 6 ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG Vòng bảng Sân D
20 08/09/2019 20:30 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 1 - 8 CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH Vòng bảng Sân A
21 08/09/2019 20:30 ĐẠI HỌC DUY TÂN 5 - 3 CĐ CNTT HN VIỆT HÀN Vòng bảng Sân B
22 08/09/2019 20:30 CMC GLOBAL 4 - 0 QUỐC TẾ SKY LINE Vòng bảng Sân D
23 10/09/2019 19:30 CMC Telecom 4 - 2 ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG Vòng tứ kết A
24 10/09/2019 19:30 CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 6 - 1 CMC GLOBAL Vòng tứ kết B
25 10/09/2019 20:30 ĐẠI HỌC DUY TÂN 7 - 0 CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG Vòng tứ kết B
26 10/09/2019 20:30 CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 2 - 5 CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Vòng tứ kết A
27 12/09/2019 18:30 CMC Telecom 1 - 1 CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH Vòng bán kết A
28 12/09/2019 19:30 CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 0 - 5 ĐẠI HỌC DUY TÂN Vòng bán kết A

Top ghi bàn

Cầu thủ Đội bóng Số bàn thắng
Nguyễn Văn Anh Tuấn CMC Telecom 1
Vũ Thành Đô CMC Telecom 4
Đỗ Xuân Huy CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 3
Phan Văn Quế CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 1
Lưu Văn Quá CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 1
Từ Minh Mẫn CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 4
Hồ Quang Trung CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 6
Hoàng Thanh Giang CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 3
Phan Anh Vũ CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 4
Nguyễn Văn Lợi CĐ CNTT HN VIỆT HÀN 1
Ngô Đức Lâm CĐ CNTT HN VIỆT HÀN 3
Phan Đăng Thiếu Hiệp CĐ CNTT HN VIỆT HÀN 1
Nguyễn Văn Thắng CĐ CNTT HN VIỆT HÀN 2
Bạch Ngọc Dương ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 3
Kpa Yzoen ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 2
Phan Văn Tú CMC Telecom 5
Sử Hồng Phúc ĐẠI HỌC GREENWICH 1
Nguyễn Văn Sang ĐẠI HỌC GREENWICH 1
Lê Đình Nhân ĐẠI HỌC GREENWICH 2
Trần Trung Hậu ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT 1
Bùi Minh Công ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT 2
Lê Minh Tuấn ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT 1
Nguyễn Duy Lưu ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG 3
Trần Thanh Hải ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG 1
Đặng Xuân Quyền ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG 1
Ngô Đức Minh ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG 2
Lê Thiện CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 4
Trần Trung Kiên CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 3
Lê Văn Tân CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 2
Ngô Trần Xuất CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 3
Đoàn Nguyên Tín CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 3
Đoàn Dũng CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 2
Lê Đình Hà CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 10
NGUYỄN NHƯ ANH TUẤN CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 3
TRẦN HOÀNG DŨNG CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 1
NGUYỄN CHÍ LINH CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 2
LÊ HỒNG PHƯỚC CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 2
NGUYỄN THÀNH THUẬN CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 3
NGUYỄN PHÚC HIẾU CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 1
Lư Văn Nhựt CMC GLOBAL 2
Trương Quang Tứ CMC GLOBAL 1
Nguyễn Vũ Thành Tiến CMC GLOBAL 1
Phạm Quang Phúc CMC GLOBAL 2
Trịnh Thanh Lâm CMC GLOBAL 2
Mai Văn Sơn CMC GLOBAL 2
Ngô Châu Quốc CMC GLOBAL 3
NGUYỄN TUẤN VŨ ĐẠI HỌC DUY TÂN 6
PHÙNG ANH QUÂN ĐẠI HỌC DUY TÂN 1
TRẦN QUANG HUY ĐẠI HỌC DUY TÂN 3
LÊ QUỐC DUY ĐẠI HỌC DUY TÂN 1
PHẠM ANH TUẤN ĐẠI HỌC DUY TÂN 5
LÊ TẤN TUYỂN ĐẠI HỌC DUY TÂN 1
TRẦN VIỄN ĐÔNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 4
TRẦN MIÊN ĐẠI HỌC DUY TÂN 1
PHẠM PHÚ KHƯƠNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 2
HOÀNG MINH ĐỨC ĐẠI HỌC DUY TÂN 1
Đào Ngọc Định KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 4
Lê Nguyễn Anh Huy KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 2
Nguyễn Quang Lộc KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 1
Nguyễn Minh Vương QUỐC TẾ SKY LINE 2
Nguyễn Hùng Luân QUỐC TẾ SKY LINE 1
Đỗ Anh Huy QUỐC TẾ SKY LINE 3
Nghiêm Xuân Lâm QUỐC TẾ ST.NICHOLAS 1
Bùi Quốc Khang QUỐC TẾ ST.NICHOLAS 1
Ông Văn Thành Đạt QUỐC TẾ ST.NICHOLAS 1
Nguyễn Tuấn Hải QUỐC TẾ ST.NICHOLAS 2
Đào Anh Tài ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 1
Dương Thanh Huyên ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 1
Cao Xuân Tịnh ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 1
Bùi Văn Long ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 7
Trần văn Hải ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 2
Nguyễn Nho Viên ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 1

Top đội ghi bàn

Đội bóng Tổng số bàn thắng
CMC Telecom 10
KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 7
ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT 4
CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 18
ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 13
QUỐC TẾ ST.NICHOLAS 5
ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐÀ NẴNG 7
CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 12
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 5
ĐẠI HỌC GREENWICH 4
CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 4
CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH 27
ĐẠI HỌC DUY TÂN 25
CMC GLOBAL 13
QUỐC TẾ SKY LINE 6
CĐ CNTT HN VIỆT HÀN 7

Top thẻ phạt

Cầu thủ Đội bóng Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vũ Thành Đô CMC Telecom 2 0
Lê Đặng Phương Nam CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 1 0
Phan Anh Vũ CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 0 1
Phan Đức Anh CĐ CNTT HN VIỆT HÀN 1 0
Nguyễn Văn Hiếu ĐẠI HỌC GREENWICH 1 0
Trần Trung Hậu ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT 2 0
Phùng Minh Tùng ĐH SƯ PHẠM KỶ THUẬT 2 0
NGUYỄN NHƯ ANH TUẤN CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 3 0
NGUYỄN TIẾN CHÂU CĐ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG 2 0
Lư Văn Nhựt CMC GLOBAL 2 0
LÊ QUỐC DUY ĐẠI HỌC DUY TÂN 1 0
Lê Nguyễn Anh Huy KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN 1 0
Phạm Văn Vinh QUỐC TẾ SKY LINE 1 0
Nguyễn Minh Vương QUỐC TẾ SKY LINE 1 0
Nguyễn Hùng Luân QUỐC TẾ SKY LINE 2 0
Nguyễn Tấn Thành QUỐC TẾ SKY LINE 1 0
Phạm Nguyên Thông QUỐC TẾ SKY LINE 1 0

Thống kê toàn giải

16đội tham dự 192cầu thủ 32trận đấu 167bàn thắng
5.22 bàn/trận 24thẻ vàng 1thẻ đỏ 0Nhà tài trợ